REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY

P.H.T. "OMEGA" S.J.

UL. GRANICZNA 46, 09-407 PŁOCK

1) Regulamin Sklepu Internetowego: lozyskaplock.pl, zwanego dalej SKLEPEM, stanowi zasady składania zamówień i sprzedaży towarów za pośrednictwem strony: lozyskaplock.pl

2) Właścicielem SKLEPU jest Firma P.H.T. "OMEGA" S.J. z siedzibą w Płocku, przy ul. Granicznej 46.

3) Zamówień można dokonywać codziennie, przez całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia składane w dni powszednie po 15:00 mogą zostać zrealizowane następnego dnia roboczego.

4) W momencie gdy osoba dokona rejestracji, otrzymuje status KLIENTA.

5) KLIENT, zwany dalej Odbiorcą to taki, który dokonał rejestracji na stronie sklepu, posiada dostęp do loginu i hasła, dostęp do cen, aktualnych stanów magazynowych i rabatów udzielanych przez SKLEP.

6) Odbiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania hasła osobom trzecim.

7) W przypadku prawidłowego zalogowania się na stronie przez inną osobę niż Odbiorca, przyjmuje się, że hasło nie zostało przez niego należycie zabezpieczone i będzie on ponosił wszelkie konsekwencje z tego tytułu wynikające.

8) W przypadku prawidłowego zalogowania się na stronie przez inną osobę niż Odbiorca i złożenia przez nią zamówienia na rzecz Odbiorcy, zamówienie będzie zrealizowane, a zobowiązanie finansowe i inne koszty w związku z tym powstałe będą obciążały Odbiorcę. W szczególności wówczas Odbiorca nie może odmówić zapłaty kosztów przesyłki i zapłaty za dostarczony towar.

9) SKLEP może zawiesić dostęp do sklepu internetowego Odbiorcy w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, że Odbiorca naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, lub też gdy zalega z zapłatą sprzedawcy za poprzednie dostawy.

10) W sytuacji wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 9, SKLEP nie musi powiadamiać Odbiorcy o zawieszeniu dostępu do sklepu internetowego.

11) Zamówiony towar dostarczany jest na wskazany przez Odbiorcę w zamówieniu adres za pomocą jednej z firm kurierskich. W momencie składania zamówienia, Odbiorca decyduje, którą z firm kurierskich zostanie dostarczony zamówiony towar. Zamówiony towar można także odebrać osobiście w siedzibie sklepu w Płocku: ul. Graniczna 46.

12) Domniemywa się, iż osoba odbierająca towar w imieniu Klienta posiada upoważnienie do dokonania tej czynności.

13) W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar - czy posiada wszelkie cechy zgodne z zamówieniem, czy jest kompletny i bez uszkodzeń. Odbiór towaru bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez SKLEP. Po dokonaniu odbioru towaru bez zastrzeżeń Klienta, reklamacje co do ilości towaru nie będą uwzględniane.

14) Po wybraniu opcji: odbiór osobisty oraz płatność przy odbiorze, towar trzeba odebrać w ciągu 2 dni roboczych od daty zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane.

15) Koszty transportu (nie dotyczy odbioru osobistego):

a) zamówienia powyżej kwoty 400zł netto (492zł brutto) - koszty dostawy pokrywa SKLEP.

b) zamówienia poniżej kwoty 400zł netto (492zł brutto) - SKLEP dolicza koszty przesyłki.

c) w przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

c) w przypadku wybrania opcji "zapłać przy odbiorze" do każdego zamówienia, SKLEP dolicza koszty pobrania.

16) SKLEP nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od SKLEPU, w szczególności w wypadku: strajku, przeszkód w transporcie, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień w firmie, u poddostawców lub producentów.

17) Do każdego zamówienia dołączany jest dokument zakupu: paragon lub faktura VAT. Chęć otrzymania faktury, należy zgłosić w momencie składania zamówienia.

18) Odstąpienie od umowy:

"Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27."*

*Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. "O prawach konsumenta", Rozdział 4, Prawo odstąpienia od umowy.

19) Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy (zał. nr 1) należy pobrać poniżej, wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT - w tym przypadku zostanie wystawiona faktura korygująca). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.

20) Pieniądze za zwrócony Produkt (koszt produktu + pierwotnej wysyłki) Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

21) W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru, Klient ma prawo do do jego zareklamowania. W tym przypadku należy pobrać wzór Formularza reklamacyjnego (zał.2) wydrukować i wypełnić. Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym Formularzem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Reklamowany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.

22) Złożenie zamówienia w naszym SKLEPIE jest prawnie wiążącą umową kupna - sprzedaży.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Formularz reklamacyjny.jpg


Menu

Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00zł Suma

Zobacz koszyk